Kontakti

  • Brīvības 2, Ābeļu pagasts,
    Jēkabpils nov., LV-5201
  • +371 29111419

Rekvizīti

Nosaukums: SIA “Mikor”
Reģistrācijas nr.: 45403001297
PVN: LV45403001297
A/S SEB banka
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Konta nr.: LV62UNLA0009000467796

Mikor_streatview

Sazinieties ar mums

Darbinieki

profile
Guntis Ozols
Valdes priekšsēdētājs
profile
Juris Birkavs
Priekšsēdētāja vietnieks
profile
Anita Lunģe
Grāmatvede

Kontakti

Rekvizīti

Nosaukums: SIA “Mikor”
Reģistrācijas nr.: 45403001297
PVN: LV45403001297
A/S SEB banka
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Konta nr.: LV62UNLA0009000467796

Mikor_streatview_Zilani

SAZINIETIES AR MUMS

Darbinieki

profile
Jānis Ozols
T. +371 26672095

Kontakti

Rekvizīti

Nosaukums: SIA “Mikor”
Reģistrācijas nr.: 45403001297
PVN: LV45403001297
A/S SEB banka
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Konta nr.: LV62UNLA0009000467796

Rezeknes filiale

SAZINIETIES AR MUMS

DARBINIEKI

profile
Arvīds Rubīns
T. +371 26406630